Ne vienas nuo kasdienės rutinos bėgame į gamtą. Netoli namų turiu ne vieną nuostabų gamtos kampelį, kur užsukus labai greitai pasitaiso tiek fizinė, tiek emocinė būsena. Arčiausiai yra nuostabus Juodšilių upelio slėnis, kuriame auga net dvi orchidėjų rūšys. Kiek tolėliau – Baltosios Vokės pelkės šiaurinis kampas. Tiksliau tai, kas iš šios pelkės liko ją numelioravus. Bet drėgnose pievose vis dar galima aptikti baltijines bei raudonąsias gegūnes, pelkinius skiautalūpius. O nendrynuose – perinčias gerves.

Būtent vakar, netikėtai bevažiuodamas dvi gerves sugebėjau išbaidyti. Pasirodė keista, nes rytas kol kas jų šūkavimo neteko girdėti. Šiandien per pietų pertrauką nutariau patikrinti – ar tai atsitiktinumas, ar jos jau tikrai čia „ganosi”. Pirmiausia bevažiuojant akį patraukė daugybė smulkmės, apspitusios čia augančias pavienes zyboldo obelis ir vienapiestes gudobeles.

Nutaikęs fotoaparatą, „nušoviau” ne vieną strazdą. Matyt jie akylai apžiūri ir išrankioja paskutiniuosius likusius zyboldo obuoliukus, o gal net bando pasmaguriauti ne tokiais populiariais gudobelių vaisiais.

Pavažiavęs dar toliau, atsidarau langą, išjungiu radiją, sulėtinu greitį… Nieko negirdėt… Bet štai pro langą pamatau jas dvi – kuo ramiausiai besiganančias gerves. Matyt jos čia dar tik dvi, ir nemato reikalo laidyti gerkles pranešant konkurentams, kad teritorija užimta. Fotoaparatas paleidžia seriją „šūvių”. Į mane,  sėdintį mašinoje, gervės nereaguoja. Bet vos tik pabandau išlipti, gervės suplasnoja ir nuskrenda slėptis nendrynuose. Puikus „trofėjus” užfiksuotas, „medžioklė” užskaitoma.

Bet pievose yra ir daugiau atrakcijų. Žinoma, skonio reikalas, bet man patinka ir „šieno” fotografavimas, t.y. įdomesnių rūšių paieška pagal jų žiemą išlikusius sėklojus. Apie orchidėjas jau buvo atskira kalba. Dar į kadrą pateko ir žydrasis bandrenis su paprastuoju kardeliu.

Puikus, trumpas pasivažinėjimas su smagiais rezultatais! Kur gervės, ten pavasaris!

Jogaila Mackevičius