MusėkautasSvetainėje yra pateikiama trečiųjų šalių informacija, kurią autoriai leido skelbti tik Musėkautas.lt be teisės platinti kituose informacijos šaltiniuose.

Todėl svetainėje esančią informaciją galima kopijuoti ir platinti tik administracijai leidus. Šiuo klausimu prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected] nurodant, kokio straipsnio (pateikiant nuorodą) informaciją pageidaujate skelbti savo svetainėje, žurnale (nurodant informaciją apie leidinį – pavadinimą, internetinį adresą ir pan). Visais atvejais, net ir gavus sutikimą, būtina pateikti nuorodą – www.musekautas.lt

Administracijos leidimas nėra būtinas, jei Musėkautas.lt esanti informacija pateikiama apibendrintai, tiesiogiai nekopijuojant teksto ar jo dalių bei paveikslėlių, jei nekeičiama jos esmė ir kontekstas. Tada tereikia nurodyti informacijos šaltinį – www.musekautas.lt

Šie reikalavimai nėra taikomi CC licenzijos ženkliuku pažymėtiems straipsniams tuo atveju, jei naudojantis ir publikuojant juose esančią informaciją taip pat laikomasi šios licenzijos.