Tai turėjo būti Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo ir Zarasų miesto gyventojų talka, į kurią fondas pakvietė visus lapkričio 18 dieną. Deja, belieka tik apgailestauti dėl miesto gyventojų abejingumo – talkoje nepasirodė nė vienas miestelėnas. Tikėkimės, bent jau miesto savivaldybė laikysis susitarimo ir išveš tai, ką iškirto,  išpjovė ir į krūvas sukrovė tvarkytojai.

Dalinamės Jūratės Sendžikaitės nuotraukomis iš Zaraso ežero Didžiosios salos tvarkymo akcijos.