EN.

Kaip žinia, šį svetainė yra skirta vabzdžiaėdžiams augalams ir jų aplinkai. Jau pirmame straipsnyje svetainės lankytojai buvo pakviesti dalintis patirtimi, nuotraukomis, rašyti straipsnius, savo pastebėjimus.

Didelis ačiū tiems, kurie atsiliepė į šį kvietimą. Svetainėje netruko atsirasti ne vienas kolektyvinis darbas – straipsnis apie vieną ar kitą vabzdžiaėdžių augalų rūšį, pačių augintojų nuotraukos. Tačiau bendradarbiaujant su straipsnių autoriais, kartkartėmis kildavo klausimų – kokiu stiliumi rašyti straipsnį, kokios jo sudėtinės dalys, kaip jį apipavidalinti. Visi šie klausimai labai savalaikiai ir natūralūs. Kad ir kiek bebūtų autorių, svarbu bent minimaliai išlaikyti svetainės vientisumą. Todėl ir kilo mintis bent šiek tiek apibrėžti, kokių nuostatų vertėtų laikytis, į ką atkreipti dėmesį.

Musėkaute, jei pastebėjote yra kelių tipų straipsniai: skelbimai ir renginių aprašymai, apžvalginiai straipsniai (pasakojantys apie sistematines, ekologines grupes, bendruosius kultivavimo ypatumus ir pan.), konkrečių rūšių aprašymai, augintojų ar organizacijų reklama. Visais atvejais straipsnio apimtis nėra ribojama, bet geriausia, kai jis sudaro ne mažiau 2000 spaudos ženklų.

Dabar panagrinėkime kiekvieną tipą atskirai.

Skelbimai, informacija apie renginius

Jeigu planuojama paroda, susitikimas, kurio vienas iš objektų yra vabzdžiaėdžiai augalai, svetainėje visada su džiaugsmu apie tai paskelbsime.

Renginio skelbime turėtų būti nurodyta: renginio pavadinimas, vieta (įskaitant ir informaciją, kaip ją rasti), laikas, organizatoriai ir rėmėjai, trumpas renginio aprašymas. Skelbimas visada atrodys patraukliau, jei bus pridėtas plakatas ar su renginiu susijęs paveikslėlis, arba organizatorių bei rėmėjų logotipai, kontaktinė informacija.

Tačiau vien tik skelbimas apie renginį be jokios sangrąžinės informacijos atrodo liūdnai. Todėl kviečiame visus organizatorius ne tik pasiskelbti, bet ir pateikti informaciją apie renginį, įspūdžius, nuotraukas.

Kažkokių konkrečių rekomendacijų renginių aprašymams turbūt nebūtina pateikti. Viskas gana paprasta – kas vyko, kokie įspūdžiai. Ir žinoma – vaizdinė medžiaga, nuotraukos.

Apžvalginiai straipsniai

Juos turbūt imtųsi rašyti pažengę augintojai, turintys pakankamai patirties. O ir tokių straipsnių struktūra gali labai skirtis. Svarbu išlaikyti „įvado – dėstymo – išvadų” proporcijas bei pateikti tekstą iliustruojančią papildomą medžiagą – nuotraukas, grafikus, lenteles, piešinius.

Visi tokie straipsniai nebūtinai turi būti paties autoriaus patirties aprašymas. Tai gali būti ir literatūros analizė. Tada labai svarbus yra informacijos šaltinių sąrašas. Jeigu informacijos šaltinis yra interneto svetainėje, būtina pateikti tikslų jos adresą. Jeigu tai spausdintas leidinys, tada nurodomas jo autorius, pavadinimas, leidimo metai, leidėjas, ISBN kodas (jei yra).

Rūšių aprašymai

Ateityje tokie straipsniai turbūt sudarys didžiausią svetainės straipsnių dalį. Ir parašyti juos gana paprasta: šiek tiek literatūros analizės, sava patirtis, vaizdinė medžiaga.

Jau turbūt ne vienas pastebėjote apie pamažu nusistovinčias tokių straipsnių dalis:

  1. Įvadas;
  2. Pavadinimas, jo reikšmė;
  3. Sistematinė padėtis;
  4. Atradimas;
  5. Paplitimas;
  6. Morfologija ir augimo ypatumai;
  7. Auginimas dirbtinėmis sąlygomis;
  8. Informacijos šaltiniai.

Įvade reiktų pasistengti atskleisti nagrinėjamos rūšies išskirtinumą. Po to turi būti pateikiamas augalo mokslinis pavadinimas, lietuviškas atitikmuo. Galima skaitytojus supažindinti su mokslinio pavadinimo reikšme, pateikti pavadinimus kitomis kalbomis (angliškai, vokiškai, prancūziškai ir pan.).

Sistematinė padėtis pateikiama pagal ben kurią iš didesnių duomenų bazių ar enciklopedijų – Wikipedijos, USDA duomenų bazės ir t.t. Šios duomenų bazės dažnai pateikia informaciją ir apie rūšies paplitimą.

Atradimo istorijos jau žinoma reikia paieškoti, bet dabar tikrai yra nemažai užsieninių specializuotų vabzdžiaėdžių svetainių, kuriose esančia informacija galima pasinaudoti (nepamirštant „Informacijos šaltiniuose” nurodyti jų adreso). Taip pat tokiose svetainėse pateikiami ir morfologijos, natūralių augimo sąlygų, vystymosi ciklo aprašymai.

Ar tai ne plagiatas? Ne, jeigu nurodote, kurio šaltinio informacija pasinaudojote.

O štai apie auginimą dirbtinėse sąlygose jau galite parašyti ir iš savo patirties. Nereikia bijoti pateikti ir prieštaringų kitoms rekomendacijoms pastebėjimų. Juk tą patį vabzdžiaėdį augalą kartais galima auginti tiek gyvuose kiminuose, tiek durpiniame substrate, tiek mineraliniame, ramybės periodą galima sudaryti sausą ir karštą arba sausą ir vėsų – svarbu, kad augalas pailsėtų, o jam sudarytos sąlygos sustabdytų augimą.

Informacijos šaltinių sąraše gali būti tikslios nuorodos į interneto svetainę arba spausdintą informacijos šaltinį (žurnalą, knygą, duomenų lapą). Pastaruoju atveju nurodomas spaudinio pavadinimas, autorius, leidimo metai, leidėjas, ISBN kodas.

Gražu, kai toks straipsnis yra iliustruojamas viena nedidele nuotrauka prie įvado ir 2-3 didesnėmis nuotraukomis.

Augintojų ir organizacijų reklama

Musėkauto svetainėje ji gal kiek savotiška. Augintojų ir organizacijų svetainėms skirta nuorodų kategorija dešiniojoje puslapio kolonėlėje. Bet jie ten įrašomi tik tada, kai pateikia du straipsnius. Pirmąjį – apie save, nurodant istoriją, veiklos sritį, kontaktus. Antrasis – laisvai pasirenkamos rūšies aprašymas (reikalavimus žr. aukščiau). Kokios rūšies – nesvarbu, svarbu, kad tai būtų vabzdžiaėdis augalas ir jo aprašymo dar nebūtų svetainėje.

Šie straipsniai turi būti iliustruoti nuotraukomis, įmonės ar organizacijos logotipais, ir gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis. Gautas anglų kalba straipsnis iškart publikuojamas originalo kalba, bet netruks būti išverstas į lietuvių kalbą.

Tokia „reklamos” sistema iškart nušaunam tris zuikius – svetainės skaitytojai iškart gauna informacijos ir apie vieną vabzdžiaėdžių rūšį, ir apie jų augintoją ar organizaciją, o besireklamuojančiajam tas nieko nekainuoja.

Nuotraukos

Kiekvienam puslapio (1500 spaudos ženklų) apimties straipsniui iliustruoti reiktų pateikti bent tris nuotraukas. Viena jų sumažinto formato bus pateikiama prie įvado ir santraukoje. Ši nuotrauka iškart matysis pagrindiniame straipsnių sraute. Kitos bus didesnės, išdėstytos straipsnyje, atsižvelgiant į jo logiką.

Galima nuotraukų pateikti ir daugiau. Tada jos bus patalpintos į atskirą galeriją, straipsnio gale pateikiant į ją nuorodą.

Nuotraukų failų formatas nėra svarbus. Geriausia jei jos bus atsiunčiamos JPG formato failais, bet galimi ir kitokie formatai. Būtų gerai, kad originali nuotraukų raiška būtų ne mažesnė nei 300 px, jos turėtų būti pakankamai aiškios, o norimi parodyti objektai neišplaukę.

Ir pabaigai…

Norėčiau padrąsinti visus vabzdžiaėdžių augintojus ir paraginti aktyviau dalintis savo patirtimi. Tai tikrai įdomi augalų grupė, kurios dauguma atstovų nelengvai auginami mūsų klimato sąlygomis. Ir jei kas jau prisijaukino vieną ar kitą augalą, galėtų nesunkiai padėti kitiems neišradinėti dviračio…

Jogaila Mackevičius