2023-01-04 Eglūno Židonio nuotraukų paroda „Raistoterapija”