2023-01-04  Eglūno Židonio nuotraukų paroda „Raistoterapija”

2023-02-04  Tarptautinė pelkių diena Zarasų krašte

2023-02-05  Pelkių dienos žygis į Snieginio telmologinį draustinį

2023-03-31 Šilėnų orchidėjų pelkės tvarkymo talka