Musėkautas

Vabzdžiaėdžiai augalai ir jų aplinka – Carnivorous plants and their habitats

Ieškomi įrašai Kiti augalai

Su Naujaisiais metais, brangūs svetainės skaitytojai! Kad baltasis jautis atneštų atėjusiais metais daug sveikatos ir naujų įspūdžių žvalgantis po vabzdžiaėdžių augalų pasaulį ir jo prieigas. Nesvarbu, kas tai būtų, ar pomėgis fotografuoti, ar keliauti, ar auginti šiuos nuostabius augalus. Jau metų pradžioje norėčiau pakviesti į virtualią parodą „Akivaras 2021“. Ši paroda kasmet buvo vis kitokia. […]

Baltosios Vokės pėlkė – dažniausiai iš visų mano lankomų. Tiksliau pats šiaurės-vakarinis jos kampas. Čia apart šiukšlių ir keturratinkinkų palikų vėžių gali rasti ir daugybę gerų dalykų. Liepos mėnesį į kadrą pateko keletas gegūnių ir begalės pelkinių skiautalūpių bei paprastųjų kardelių.

Vabzdžiaėdininkui ten nėra ką veikti. Orchidėjininkui – tikras lobis. Aukštoji gegūnė (dactylorhiza fuchsii), rusvoji lizduolė (Neottia nidus-avis), kiaušininė dviguonė (Listera ovata), raudonasis garbenis (Cephalanthera rubra), dvilapė blandis (Platanthera bifolia), plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus)… O dar ir vienalapė driežlėlė (Ophioglossum vulgatum). Ir visus galima buvo pamatyti birželio 19 dieną žygio metu. Jogaila Mackevičius

Jogailos Mackevičiaus nuotraukos

Orchidėjų čia yra. Skendenių gali būti, nes pieva išvagota kanalėliais. Bet tam, kad tai užfiksuot, reikia atsidurti joje vidurvasarį su tinkama avalyne ir fotoaparatu. Palieku šį iššūkį 2021 metams. O kol kas – tik ankstyvo 2020-ųjų pavasario pievos panorama. Jogaila Mackevičius

Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, birželio – liepos mėnesių sandūroje pačiame Juodšilių kaime esančio upelio pakrantėse pražydo aukštosios gegūnės (Dactylorhiza fuchsii). Stebiu šią populiaciją jau kokius 7 metus. Pradžioje pastebėjau baigiančius nužydėti  keturis augalus pačiame upelio, tekančio pro seną eglyną, atkarpos viduryje. Vėliau augalų pavykdavo rasti ir daugiau, daugiausia išsibarsčiusiu dešiniajame upelio krante. Teko skaityti, kad […]