Musėkautas

Vabzdžiaėdžiai augalai ir jų aplinka – Carnivorous plants and their habitats

Ieškomi įrašai pažymėti kiaušininė dviguonė (Listera ovata)

Kartais, kai neturi konkretaus taško, kurį norėtum aplankyti ir kažką pamatyti, sukabini vorele į maršrutą visiškai nesusijusius tikslus. Taip aš birželio 26 dienai susidėliojau kelionę į Dzūkijos gilumą ir atgal. Pirmiausias taškas – Skroblaus slėnis, garsėjantis gausiais gamtos turtais. Keliaudamas link jo, pravažiavau nuolat man studijų pirmo kurso praktiką primenančią didžiulę pušį prie Marcinkonių. Kai […]

Vabzdžiaėdininkui ten nėra ką veikti. Orchidėjininkui – tikras lobis. Aukštoji gegūnė (dactylorhiza fuchsii), rusvoji lizduolė (Neottia nidus-avis), kiaušininė dviguonė (Listera ovata), raudonasis garbenis (Cephalanthera rubra), dvilapė blandis (Platanthera bifolia), plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus)… O dar ir vienalapė driežlėlė (Ophioglossum vulgatum). Ir visus galima buvo pamatyti birželio 19 dieną žygio metu. Jogaila Mackevičius