Musėkautas

Vabzdžiaėdžiai augalai ir jų aplinka – Carnivorous plants and their habitats

Ieškomi įrašai pažymėti dvilapis purvuolis

Siekiant išsaugoti ir padidinti dvilapio purvuolio populiaciją, Aukštadvario regioniniame parke sutvarkyta 14 ha pelkių buveinių Natura 2000 apsaugai svarbiose teritorijose „Solio ežeras ir jo apyežerės” ir „Verknės vidurupys”. Atlikti darbai: kirsti medžiai ir krūmai, šienautos nendrės, išvežta biomasė. Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii) – gegužraibinių šeimos Lietuvoje ir Europos Bendrijoje saugoma, pažeidžiama rūšis. Augalai daugiamečiai, 8-20 […]

Mažasis anakamptis, Anacamptis morio; Vyriškoji gegužraibė, Orchis mascula; Plačialapė gegūnė, Dactylorhyza majalis; Širdinė dviguonė, Listera cordata; Šalmuotoji gegužraibė, Orchis militaris; Kardalapis garbenis, Cefalanthera longifolia; Plačialapė klumpaitė, Cypripedium calceolus; Rusvoji lizduolė, Neottia nidus-avis; Nariuotoji ilgalūpė, Corallorhiza trifida; Raudonoji gegūnė, Dactylorhyza incarnata; Baltijinė gegūnė, Dactylorhyza baltica; Kiaušininė dviguonė, Listera ovata; Musinis ofris, Ophrys insectifera; Dvilapė blandis, Platanthera […]

Praeitų metų sausy pasaulį išvydo nuostabus fotokūrinys – iš Jono Barzdėno ir Mindaugo Rylos nuotraukų sukurtas plakatas „Lietuvos laukinės orchidėjos”. Plakato spausdinimo iniciatyva buvo paskelbta vienoje iš socialinio tinklo Facebook grupių, greitai susiregistravo visi norintys, ir autoriai plakatą išspausdino bei padalino entuziastams. Įsigijau jį ir aš. Ir pirma mintis, pakabinus ant sienos, buvo sužymėti visas […]

Prieš keletą dienų senojoje literatūroje informacijos apie rožes beieškanti mano žmona Dovilė atkreipė mano dėmesį į vieną įdomų straipsnių rinkinį. „Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński” Tom2, 1822. Jame būsimasis Vilniaus Universiteto profesorius Juozapas Jundzilas [Jóseph Jundziłł] parašė staipsniuką, kur pateikė 1821 metais rastus savo ir padėjėjų Vilniaus apylinkėse rastų (įdomesnių?) augalų sąrašus. Vėliau, remdamasis šiais ir kitais […]

Padirbėjus balandžio mėnesį talkose tvarkant pelkę, ją šviesinant, nešiojant iškirstus medžius, vasarą norisi pasižiūrėti, kaip atrodo rezultatas. Štai ir išsiruošėm vieną vakarą po darbo po šią unikalią orchidėjų buveinę pasižvalgyti. Vaizdai pranoko visus lūkesčius, orchidėjų buvo tiek daug, kad vargu ar daugiau galima būtų įsivaizduoti. Atsargiai, kaip varlinėjantys gandrai, šlepsėjom tarp begalės pelkinių skiautalūpių. Ilgesniam […]