Musėkautas

Vabzdžiaėdžiai augalai ir jų aplinka – Carnivorous plants and their habitats

Ieškomi įrašai pažymėti Liparis loeselii

Siekiant išsaugoti ir padidinti dvilapio purvuolio populiaciją, Aukštadvario regioniniame parke sutvarkyta 14 ha pelkių buveinių Natura 2000 apsaugai svarbiose teritorijose „Solio ežeras ir jo apyežerės” ir „Verknės vidurupys”. Atlikti darbai: kirsti medžiai ir krūmai, šienautos nendrės, išvežta biomasė. Dvilapis purvuolis (Liparis loeselii) – gegužraibinių šeimos Lietuvoje ir Europos Bendrijoje saugoma, pažeidžiama rūšis. Augalai daugiamečiai, 8-20 […]

Prieš keletą dienų senojoje literatūroje informacijos apie rožes beieškanti mano žmona Dovilė atkreipė mano dėmesį į vieną įdomų straipsnių rinkinį. „Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński” Tom2, 1822. Jame būsimasis Vilniaus Universiteto profesorius Juozapas Jundzilas [Jóseph Jundziłł] parašė staipsniuką, kur pateikė 1821 metais rastus savo ir padėjėjų Vilniaus apylinkėse rastų (įdomesnių?) augalų sąrašus. Vėliau, remdamasis šiais ir kitais […]