1. Mažasis anakamptis, Anacamptis morio;
 2. Vyriškoji gegužraibė, Orchis mascula;
 3. Plačialapė gegūnė, Dactylorhyza majalis;
 4. Širdinė dviguonė, Listera cordata;
 5. Šalmuotoji gegužraibė, Orchis militaris;
 6. Kardalapis garbenis, Cefalanthera longifolia;
 7. Plačialapė klumpaitė, Cypripedium calceolus;
 8. Rusvoji lizduolė, Neottia nidus-avis;
 9. Nariuotoji ilgalūpė, Corallorhiza trifida;
 10. Raudonoji gegūnė, Dactylorhyza incarnata;
 11. Baltijinė gegūnė, Dactylorhyza baltica;
 12. Kiaušininė dviguonė, Listera ovata;
 13. Musinis ofris, Ophrys insectifera;
 14. Dvilapė blandis, Platanthera bifolia;
 15. Raiboji gegūnė, Dactylorhyza cruenta;
 16. Geslvoji gegūnė, Dactylorhyza ochroleuca;
 17. Blakinis anakamptis, Anacamptis coriophora***
 18. Raudonasis garbenis, Cephalanthera rubra;
 19. Siauralapė gegūnė, Dactylorhyza traunsteineri;
 20. Vienalapis gedutis, Malaxis monophylos;
 21. Aukštoji gegūnė, Dactylorhyza fuchsii;
 22. Dėmėtoji gegūnė, Dactylorhyza maculata;
 23. Žalsvažiedė blandis, Platanthera chlorantha;
 24. Pievinis plauretis, Gymnadenia conopsea;
 25. Žalioji plateivė, Coeloglossum viride;
 26. Pelkinis skiautalūpis, Epipactis palustris;
 27. Dvilapis purvuolis, Liparis losselii;
 28. Tamsialapis skiautalūpis, Epipactis atrorubens;
 29. Kvapnusis plauretis, Gymnadenia odoratissima;
 30. Vienagumbis medauninkas, Herminium monorchis*
 31. Smulkiažiedė svila, Neotinea ustulata;
 32. Belapė antbarzdė, Epipogium aphyllum;
 33. Plačialapis skiautalūpis, Epipactis helleborine;
 34. Tankiažiedis plauretis, Gymnadenia densiflora**
 35. Šliaužiančioji sidabriukė, Goodyera repens;
 36. Pelkinė laksva, Hamabrya paludosa;
 37. Pušyninis skiautalūpis, Epipactis distans**
 38. Trumpalapis skiautalūpis, Epipactis purpurata;
 39. Miškinė plikaplaiskė, Neottianthe cuculata;
 40. Elbinis skiautalūpis, Epipactis albensis.

* not found since 2000, possibly extinct
** disputed taxon
*** not found, possibly present
List presented in order of flowering time