1. Pūslėtoji aldrūnė, Aldrovanda vesiculosa;
  2. Apskritalapė saulaįarė, Drosera rotundifolia;
  3. Ilgalapė saulašarė, Drosera anglica;
  4. Bukalapė saulašarė, Drosera x obovata;
  5. Mažalapė saulašarė, Drosera intermedia;
  6. Paprastoji tuklė, Pinguicula vulgaris;
  7. Paprastasis skendenis, Utricularia vulgaris;
  8. Balinis skendenis, Utricularia intermedia;
  9. Mažasis skandenis, Utricularia minor;
  10. Pelkinis skendenis, Utricularia australis.