Musėkautas

Vabzdžiaėdžiai augalai ir jų aplinka – Carnivorous plants and their habitats

Ieškomi įrašai pažymėti paprastoji tuklė

Pūslėtoji aldrūnė, Aldrovanda vesiculosa; Apskritalapė saulašarė, Drosera rotundifolia; Ilgalapė saulašarė, Drosera anglica; Bukalapė saulašarė, Drosera x obovata; Mažalapė saulašarė, Drosera intermedia; Paprastoji tuklė, Pinguicula vulgaris; Paprastasis skendenis, Utricularia vulgaris; Balinis skendenis, Utricularia intermedia; Mažasis skandenis, Utricularia minor; Pelkinis skendenis, Utricularia australis.

Paprastoji tuklė (Pinguicula vulgaris) – viena iš plačiausiai paplitusių tuklių rūšių. Jį sutinkama šiauriniame pusrutulyje Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje. Tai – šalčiui atspari vidutinių platumų tuklių rūšis. Ji taip pat sutinkama ir šiaurinėse platumose – Aliaskoje, Grenlandijoje. Sutinkama rūšis ir Lietuvoje, pelkėse, grioviuose, drėgnose pievose. Tačiau yra apyretė, todėl saugotina.