Šį kartą apie dar vieną savotišką ekosistemų grupę – karjerus. Jie būna uždaryti ar dar tebeveikiantys. Karjeruose naudingos iškasenos kasamos nuo žemės paviršiaus, nenaudojant šachtų. Kasamos iškasenos: smėlis, žvyras, molis, klintys, ir kt. Visi karjerai turi  vieną bendrą bruožą – žemės paviršius juose būna nustumtas kur į šoną, o karjere viskas būna kaip reikiant išmalta […]