Musėkautas

Vabzdžiaėdžiai augalai ir jų aplinka – Carnivorous plants and their habitats

Ieškomi įrašai pažymėti Nepenthes jacquilineae

.  Pirmąjį Nepenthes genties ąsotenį 1658 metais Madagaskaro saloje aprašė prancūzų gamtininkas Etienne de Flacourt. Per sekančius 350 metų Pietryčių Azijoje buvo atrasta virš 120 ąsotenių rūšių, ir šiandieną akivaizdu, kad tai įvairiausia ir gausiausia vabzdžiaėdžių augalų gentis pasaulyje. Neseniai dvi nuostabios naujos ąsotenių rūšys buvo atrastos Sumatroje, Indonezijoje, ir 2007 metų kovą aš kartu […]

. In 1658, the first pitcher plant of the genus Nepenthes was described on the island of Madagascar by the French naturalist and explorer Etienne de Flacourt. Over the 350 years since that discovery, a further 120 species of pitcher plants have been discovered across South East Asia, and today, it is clear that the […]