Kaip aptarėm kiek anksčiau, tukles galima dauginti sėklomis ir vegetatyviškai – skrotelės dalinimu bei lapais. Apie dauginimo lapais privalumus jau irgi kalbėjom. Taigi, aptariant vegetatyvinį dauginimą, belieka apžvelgti skrotelės dalinimą.

Taigi, žingsnis po žingsnio – pradedam: turime nužydėjusia, keletą ar keliasdešimt dukterinių skrotelių suformavusią tuklę.

Jei leisime jai taip augti toliau, gal dar metus turėsime vešlų sąžalyną, bet išsikerojus naujoms skrotelėms, joms ims trūkti vietos, sumažės lapai, naujiems beaugantiems augalams ims darytis ankšta. Ir greičiausiai anksčiau ar vėliau įsimes puvinys (net ir pelkiniai augalai juo serga) ir mūsų augalas jei nežus, tai ilgą laiką vegetuos neteikdamas jokio estetinio pasigėrėjimo. Persodinkime jį, o kartu ir padauginkim. Persodinti galima ir į durpinį substratą, ir į gyvus kiminus. Kiminuose dauguma tuklių jaučiasi žymiai geriau nei durpiniame substrate. Mūsų nagrinėjamoji Pinguicula moranensis čia ne išimtis. Taigi, sodinam į kiminus.

Imamas platus plokščias į apačią siaurėjantis plastikinis vazonas.

Ir užpildomas kiminais.

Iš seno substrato ar kiminų ištraukiama peržydėjusi, skrotelių priauginusi tuklė.

Jei pasirodys, kad šaknų beveik nėra – nepergyvenkite. Tuklės dažnai neturi labai gerai išvystytos šaknų sistemos. Jos sugeba siurbti vandenį skrotelės pamatine dalimi, o maisto medžiagas juk gauna medžiodamos smulkius vabzdžius.

Ištraukta skrotelė atsargiai rankomis padalinama. Jokių papildomų įrankių čia nereikia. Kaip tik – nenustebkite, jei bedalinant keletas naujųjų skrotelių subyrės tiesiog jums akyse į paskirus lapus. Taip jau nutinka su tomis tuklėmis.

Taigi, turime jų keletą. Atsirenkam gražiausias ir palikdami bent 5 cm tarpus tarp augalų, atsargiai susmaigstom į kiminus – ne giliau kaip 0,5 – 1 cm.

Jei tuklę dauginimui ėmėte iš kompozicijos, tai jos vietą galima užpildyti nauju jaunu atskirtu augaliuku – jis netruks pasivyti kaimynes.

Indą su tuklėmis statome į padėkliuką, kuriame – pripilta minkšto vandens, bent keletas centimetrų. Kaipo viskas būtų ir baigta, turime dvi naujas mini-pelkutes su Pinguicula moranensis. Bet ką daryti su šitomis atplaišomis, atsiradusiomis beardant senąją skrotelę?

Jei daugiau tuklių mums nebereikia, akivaizdu, kad šių skrotelių nuotrupų laukia kompostas. Bet galime tiesiog sudėti juos į kiminus, perlitą ir pasidauginti žymiai didesnį kiekį naujų augalų.

Kadangi dauginimą lapais aptarėme anksčiau, prie jo vėl nebegrįšime (kad nesigautų užburtas ratas), bet kitame straipsnyje pažiūrėsim, kaip persodinti mažus tuklių augaliukus, padaugintus iš lapų, ar sėjinukus.

Jogaila Mackevičius