Praėjusiais metais jau rašiau, kaip užsibrėžęs patikrinti keturias iš 2014 metų žinomas žaliosios plateivės (Coeloglossum viride) augavietes, antrame maršruto taške patyrėme navigacinę nesėkmę, kurios pataisyti jau nebebuvo laiko. Taip ir neišėjo pernai nuvažiuoti dar kartą. Bet prisiruošta buvo šiemet, birželio 29 dieną. Taip pat po darbo.

Šį kartą pataikėm į reikiamą Vilnelės krantą. Deja, nieko panašaus į tinkamas augavietes rasti nepavyko. Visos pievos, pernai taip gerai atrodžiusios iš priešingo upės kranto, buvo aukštažolės, priaugusios rykštenių ir dilgėlių.

Jogaila Mackevičius