Vykdant tarptautinį projektą LIFE Peat Restore (2016–2021 m.) įgyvendinti sausinimo ir kitų žmogaus ūkinių veiklų pažeistų durpynų atkūrimo darbai bei įvertintos dėl atkūrimo poveikio sumažėjusios ŠESD emisijos. Tikslui pasiekti Lietuvoje pasirinktos 4 vietovės, reprezentuojančios tipiškus išeksploatuotus ir apleistus durpynus, kuriuose atkurtas hidrologinis režimas, pašalinta pelkėms nebūdinga sumedėjusi augalija, įvertintos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos prieš atkūrimo veiklas ir jas jau įgyvendinus. Lietuvos gamtos fondas savo patirtį išdėstė trumpame leidinyje „DURPYNAI IR KLIMATO KAITA. Atkuriame pelkes siekdami švelninti klimato kaitą„. Šiame leidinyje pristatoma ŠESD emisijų skaičiavimo metodika, pateikiami ŠESD emisijų pokyčių scenarijai atkurtuose durpynuose, nusausintos ir atkuriamos pelkės ŠESD apskaitos praktinis pavyzdys.

Lietuvos gamtos fondo informacija