Dėl to, kad 2021 metais Lietuvoje prasidėjo tikra orchidėjų paieškų karštinė, matau du „kaltininkus“ – Joną Barzdėną ir Mindaugą Rylą. Jų išleistas plakatas „Lietuvos laukinės orchidėjos“ greitai paplito gamtininkų tarpe. O toliau viskas labai paprasta: pasikabinus plakatą ant sienos, automatiškai ateina mintis susižymėti visas matytas orchidėjas, o tai padarius ir įvertinus, kad dar ne visas pamatei, kyla nenumaldomas noras „sužymėti jas visas“. Ir prasideda… augimviečių paieškos, dalinimasis koordinatėmis, lenktynės „kas daugiau“. Įsitraukiau į šį gamtinį žaidimą ir aš. Buvau jau nemažai iki šiol pamatęs, tad visko pradėti nuo pradžių nereikėjo. Vienas toks dar nematytas retas egzempliorius buvo kvapnusis plauretis (Gymnadenia odoratissima).

Kvapnusis plauretis Lietuvoje fiksuotas tik dviejose vietose: Liūnelio rezervate pietuose ir Ilgašilio pažintiniam take šiaurėje. Rezervate šiemet jau pabuvojau klumpaitėm žydint, tad nėra ko ten  per daug „šliaužioti“, todėl labiau priimtina buvo šiaurė. Ilgašilio pažintiniam take taip pat esu buvęs prieš kelis metus. Ir pamenu, kaip parko darbuotoja, vedanti mums ekskursiją po pelkę atbula ranka mostelėjus į pelkės beržyno pakraštį, lyg tarpkito pasakė, kad čia buvo stebėtas kvapnusis plauretis, bet dabar jo nėra. Dabar nepasakysiu, kokia priežastis buvo paminėta, ar kad jis pradingo po gamtotvarkos darbų, ar kad tų gamtotvarkos darbų reikia. Bet tai neesminis dalykas – nutariau išbandyti laimę.

Karščiai tuo metu buvo žiaurūs – oras tikrai ne žygiams. Bet kadangi tai būtų tik trumpas pasivaikščiojimas (100 metrų taku, 100 metrų nuo tako per pelkę), nutariau surizikuoti ir liepos 10 dieną anksti ryte patraukiau tuos 160 km iki tikslo.

Pasiekęs numanomą augimvietę, plauretį radau nesunkiai, kažkas čia jau buvo apsilankęs, todėl žolėse matėsi „blyški“ brydė link augalų. Žydėjo viso labo keturi kvapnieji plaurečiai, bet to pakako, kad užskaityti paieškas.

Grįždamas link lentučių tako jau akyliau pasidairiau ir kitų augalų. Retenybių „kontingentas“ buvo negausus: pelkinis skiautalūpis (Epipactis palustris), kiaušininė dviguonė (Listera ovata), siauralapė gegūnė (Dactylorhiza traunsteineri). Tako pradžioje – liekninis beržas (Betula humilis). 

Tai buvo tik pirmoji didesnio žygio dalis, oras vis šilo, todėl nedelsdamas patraukiau link kitų tikslų.

Jogaila Mackevičius