BagnaNevyriausybinė organizacija „Bahna“ užsiima laukinės gamtos visuomenine apsauga. „Bahna” siekia išsaugoti pelkes, biologinę įvairovę ir natūralias ekosistemas bei vykdo aplinkosauginę, švietimo, kultūros, informacinę veiklą, skleisdama darnaus vystymosi idėjas, saugo natūralias ekosistemas ir biologines rūšis, skatina piliečių teises į sveiką aplinką.

Ji sukūrė teminį naujienų šaltinį „Bahna.land“ ir informacijos centrą, kur galite gauti ekspertų – ornitologų, pelkių mokslininkų, hidrobiologų, teisininkų, chemikų ir kitų – atsakymus į klausimus, susijusius su gamtos apsauga. Be to, yra darbo grupė „Baltarusijos laukinės gamtos apsauga“, kuri nagrinėja aktualias ypač saugomų gamtos teritorijų problemas ir prisideda kuriant naujas bei plečiant esamas ypač saugomas teritorijas, gerinant natūralios gamtos valdymo efektyvumą ir išsaugojimą.

„Bahna” nuotrauka

Organizacija reguliariai organizuoja Laukinės gamtos mokyklą, kur pagrindinių specializuotų ekspertų paskaitos derinamos su aplinkosaugos praktika, Advokatūros mokykla – aktyvistų ir specialistų mokymo kursai, skirti apsaugoti teises į sveiką aplinką, aplinkos valymas (savanorių stovyklos) aplinkosauginiam švietimui, darnaus vystymosi principų ir ekologinio turizmo skatinimui, pavyzdžiui, Kraštovaizdžio architektūros dirbtuves. Be to, svetainėje nuolat rodomi įdomūs edukaciniai projektai, tokie kaip „Pasaulio pelkės“, „Pelkių tyrinėtojai“ ir kiti.

Bahna nuotrauka

„Bahna” nuotrauka

Tarp ryškiausių griausmingų „Bahnos“ iniciatyvų galima pavadinti viešą kampaniją „Apginkime Baltarusijos pelkes“, 2011–2019 m. kartu su kitomis NVO organizuotomis siekiant sustabdyti durpių gamybą ypač saugomose teritorijose, ir vykstančią tarptautinę kampaniją „Save Polesia“, pieš vandens kelio E40, kuriuo galima praplaukti Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos upėmis, tiesimą.

„Bahna” dirba nuolat bendradarbiaudama su daugeliu tarptautinių tinklų ir koalicijų: Peatlands and Climate Change Mitigation Group, International Mire Conservation Group (IMCG), Coalition Clean Baltic (CCB), Riverwatch, Environmental Paper Network. Ji taip pat yra daugelio patariamųjų tarybų prie Gamtos išteklių ministerijos ir Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos (biologinės įvairovės, bizonų, Ramsaro konvencijos įgyvendinimo, ekosistemų paslaugų ir biologinės įvairovės tarybų) narys, yra darbo grupių aplinkosaugos įstatymams tobulinti narė.

"Bagna" nuotrauka

„Bahna” nuotrauka

Parengė Konstantin Čikalov (Константин Чикалов) ir „Bahnos” komanda
Vertė J. Mackevičius