Smulkiauogė spanguolė Plynosios pelkėje

Jogailos Mackevičiaus nuotraukos
2017 m. balandžio 21 diena