Rytas pelkėje… Rūkas… Voratinkliai

Jogailos Mackevičiaus nuotraukos
2017m. birželio 21 diena