Musėkautas

Vabzdžiaėdžiai augalai ir jų aplinka – Carnivorous plants and their habitats

Ieškomi įrašai pažymėti direkcija

Kaip ir kasmet, vasario 2 dieną Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija mini Pasaulinę pelkėtų vietovių dieną. Šia proga vasario 4 dieną, šeštadienį, 9.00 val. direkcija organizuoja mokomojo tako rekonstrukciją. Dabar mokomojo tako būklė yra labai prasta, dėl sulūžusių tako lentų lankymas yra ribojamas. Iki šiol Akmenės rajone nėra įrengto nei vieno natūralioje gamtoje pažintinio tako, […]

Daugumai žmonių pelkės yra nenaudingi, nederlingi žemės plotai, kuriuos, jų manymu, reikia sausinti ar kitaip paversti naudingu žmogui žemės plotu: iškasti kūdrą, patvenkti, užsodinti mišku. Kaip žinia, pelkių reikšmė Žemės ekosistemai yra itin didelė: (1) jose vyksta intensyvus energijos kaupimasis; (2) turi įtakos vietos klimatui didindamos oro drėgnumą; (3) įtakoja vandens režimą bei cheminę sudėtį; […]