LTAutoriai Stewart McPherson ir Alastair Robinson7

Penkiasdešimt devynių puslapių veikale aprašoma 13 ąsotenių rūšių, augančių Naujojoje Gvinėjoje ir trys ąsotenių rūšys bei kriauklenis, augantys Australijoje.

Kiekviena rūšis aprašoma atskirai, iliustruojama įspūdingomis nuotraukomis, kurių dauguma nebuvo anksčiau publikuotos.

ENAuthors Stewart McPherson and  Alastair Robinson

This 59 page work explores the 13 Nepenthes species of New Guinea, and the three Nepenthes and one Cephalotus species of Australia.

Each plant is profiled and depicted though spectacular images, many of which have never been printed previously.

ISBN: 978-1-908787-07-1.

Keletas apibūdintojo puslapių:

8

9