sirvetos1971 m. vasario 2 d. netoli Kaspijos jūros pakrančių įsikūrusiame Ramsaro mieste (Iranas) pasirašyta konvencija „Dėl pelkių (šlapžemių), turinčių tarptautinę reikšmę, ypač vandens ir pelkių paukščių apsaugai“ (dažniausiai vadinama Ramsar‘o konvencija). Tai seniausias gamtosauginis tarptautinis susitarimas moderniame pasaulyje. Nuo 1997 vasario 2 d. visame pasaulyje minima Pasaulinė pelkių diena. 1993 m. Ramsaro konvenciją ratifikavo Lietuva, šiandien sauganti 7 tarptautinės reikšmės šlapžemes. 2011 m. gale į šį sąrašą įtrauktas ir Adutiškio-Svylos-Birvėtos pelkių kompleksas.

Šia proga ir įvyks renginys Adutiškio vidurinėje mokykloje.

RENGINIO PROGRAMA

10:00 – 10:15 Dalyvių registracija

10:15 – 10:30 Renginio atidarymas (Romualda Baranauskienė, Sirvėtos regioninio parko direkcija; Nauris Jotautas, Švenčionėlių miškų urėdija; Vidmantas Bezaras, AM Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas)

10:30 – 10:45 Adutiškio vid. mokyklos būrelio „Žemės vaikai“ pristatymas (Gražina Lazdinienė, Adutiškio vidurinė mokykla)

10:45 – 11:00 Ramsaro konvencijos reikšmė saugojant šlapžemes (Vidmantas Bezaras, AM Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas)

11:00 – 11:15 Biologinės įvairovės išsaugojimas tarptautinės svarbos šlapžemėje „Adutiškio-Svylos-Birvėtos pelkių kompleksas“ (Saulius Švažas, Gamtos tyrimų centras)

11:15 – 11:30 Baltarusijos šlapžemių apsaugos strategija. (Aleksandras Kozulinas, Baltarusijos nacionalinė mokslo akademija)

11:30 – 11.45 Viktorina apie Lietuvos pelkes (Tatjana Ivanova, Sirvėtos regioninio parko direkcija)

11:45 Adutiškio vid. mokyklos mokinių pasakojimo/pasakos, rašinėlio, skirto Pelkių dienai aptarimas ir apdovanojimas.

13:00 – 15:00 Išvyka į tarptautinės svarbos šlapžemę „Adutiškio-Svylos-Birvėtos pelkių kompleksas“. Inkilų uralinėms pelėdoms kėlimas Adutiškio miške.

Renginio metu veiks Adutiškio vid. mokyklos mokinių pagamintų lesyklėlių paroda ir geriausių darbų apdovanojimas. Taip pat vyks leidinių, susijusių su pelkių apsauga, tvarkymu ir valdymu, paroda.

2013 m. vasario 4 d.
Adutiškio vidurinė mokykla
Postavų g. 36, Adutiškis, Švenčionių rajonas

Šaltinis – Sirvėtos regioninio parko direkcija