ENISBN: 978-0-939923-74-8

 

Pitcher Plants of the Americas 1Ąsotiniai augalai yra patys didžiausi ir nuostabiausi pasaulio vabzdžiaėdžiai augalai. Jais, kaip natūralios evoliucijos ir natūralaus grožio kūriniais, žavisi įvairiausių tautybių ir amžiaus žmonės. Knyga „Amerikos ąsotiniai augalai” skirta labai plačiai auditorijai, parašyta paprasta dalykiška kalba. Knygos įspūdį sustiprina aukštos kokybės spalvotos nuotraukos ir diagramos. Rezultatas – vizualiai patraukli studija, suteikianti išsamią ir detalią visų penkių Amerikos ąsotinių augalų genčių apžvalgą, apimančią jų sistematiką, biologiją, ekologiją, biogeografiją, išsaugojimą ir auginimą. Tarp penkių genčių yra trys tikrųjų ąsotinių vabzdžiaėdžių gentys (Darlingonia, Heliamphora ir Sarracenia) bei dvi vabzdžiaėdžių bromelijinių gentys (Brocchinia ir Catopsis).

Įvadiniuose straipsniuose pateikiama bendra sistematika ir vabzdžiaėdžių augalų suskirstymas pagal gaudymo mechanizmą bei pateikiamas glaustas Amerikos ąsotinių augalų sistematikos, biologijos, evoliucijos ir biogeografijos aprašymas. Sekantys penki skyriai skirti kiekvienai genčiai atskirai. Juose išsamiau nagrinėjami kiekvienos genties anatomija, morfologija, ekologija, medžiojimo procesas bei paplitimas.

 

Pitcher Plants of the Americas 2Baigiamuosiuose straipsniuose analizuojami kiekvienos Amerikos ąsotinių augalų genties išsaugojimo klausimai atsižvelgiant į šių augalų natūralias augimvietes ir daromą joms poveikį. Studijos pabaigoje – sėkmingų  šių augalų išsaugojimo pavyzdžiai.

Ypatingi knygos aspektai:

  • Detali sistematika, apimanti penkias gentis, jų rūšis, hibridus ir veisles,
  • Pirmą kartą pateikiama pilna Heliamphora genties sistematika,
  • Daugiau nei 200 spalvotų nuostabių nuotraukų, iliustruojančių augalus bei jų natūralią aplinką,
  • Pirmosios kai kurių rūšių nuotraukos natūraliose augimvietėse,
  • Trisdešimties neturinčių pavadinimų Sarracenia genties fenotipinių grupių nuotraukos ir aprašymai.

Taigi, knyga „Amerikos ąsotiniai augalai” yra šiuolaikiška, koncentruota, gerai iliustruota ir vaizdžiai patraukli studija, kaip išsamus informacijos šaltinis tinkanti tiek specialistams, tiek mėgėjams – botanikams, gamtininkams, ekologams, biogeografams, aplinkosaugininkams, sodininkams ir kitiems.

Pitcher Plants of the Americas 3

Daugiau knygos iliustracijų

Stewart McPherson
Vertė J. Mackevičius