Tankiažiedis plauretis – vis dar keliantis ginčų taksonas. Kas tai? Rūšis, morfologinė ar ekologinė forma? Juolab, kad daugiau Lietuvoje jo niekur nerandame, tik Liūnelio gamtos rezervate. Žydėti šis plauretis pradeda tada, kai pievinis plauretis jau būna bebaigiąs. Žiedų gausumo žiedyne skirtumai taip pat nekelia abejonių. Taigi, kol sistematikai aiškinasi, mes tiesiog grožimės.

Šiemet stebėjau tankiažiedį plauretį liepos 15 dieną. Žydėjimas buvo pačiame pakilime. Nuostabūs vaizdai: pradedantys žydėti ir įsibėgėję, šviesesni, tamsesni ir net visai balti, su vabaliukais, voriukais ar be jų, paprastų žolių, ar tokių retenybių kaip taurinė pudmė fone.

Jogailos Mackevičiaus nuotraukos