Šią plaurečių pievą stebiu nuo 2004 metų. Archyviniai herbaro ir senų žemėlapių duomenys rodo, kad per šią vietą ėjo senas vežimų kelias per pelkynus, susiejantis miestelį su kitoje pelkyno pusėje buvusiu kaimu. Pagyvenę vietiniai pasakoja, jog nuo šios pievelės puikiai matėsi kitoje pelkės pusėje stovėję namai – drėgnos pievos buvo ganomos ir šienaujamos, vietovė buvo atvira, vaizdo neužstojo jokie medžiai. Dabar čia nepermatoma, kokių 40 metų tankaus jauno miško siena, o buvusio kelio nesimato nei pėdsako. Pušimis buvo bandoma užsodinti ir šią kalkingo molio kalvelę, nuo sodinimo kai kur vis dar žymios arimo vagos.

Pievelę išgelbėjo tai, kad joje auga saugoma augalų rūšis – pievinis plauretis, o dar anksčiau – buvo aptinkama ir mažoji gegužraibė, kurios man toje vietoje jau matyti neteko. 2005 metais, susitarus su girininkija, pušų jaunuolynas buvo iškirstas, paliekant toje vietoje gausiai augusius kadagius, taip atveriant daugiau šviesos saugomiems augalams. 2006 metais ten pražydo daugiau nei 200 plaurečių (ir tai buvo viena gausiausių pievinio plaurečio augimviečių).

2006 metai – pievoje žydėjo daugiau nei 200 pievinių plaurečių – labai sparčiai nykstančios gegužraibinių rūšies.

Nuo to meto pievelė palaipsniui apauginėjo šaltekšniais, buvęs kadagynas užleido vietą baltalksniams. Pernai pievelėje žydėjo vos 49 saugomi augalai…

Taip pieva atrodė 2021 metais – vaizdas liūdnas, atviro, krūmais neapaugusio ploto beveik nebuvo likę.

Pernai pavyko per išvirtusius krūmus praskirsti siaurą keliuką ir pievelę pasiekus su technika, kiek apipešioti augimvietėje vyravusią aukštą žolę, susmulkinti šaltekšnius ir jaunų alksnių bei gluosnių krūmus, taip kažkiek atveriant plotą.

Ta pati vieta po 2021 metų krūmų malimo.

O šiemet su kolega Raimondu Čiupliu tą plotą gerokai padidinome iškirsdami pakraščiuose buvusius tankius krūmus.

Ta pati vieta šiemet – su pagalba pavyko gerokai padidinti atvirą plotą.

Lauksiu kitų metų žydėjimo.

Na, gamtotvarkinę laisvalaikio leidimo estafetę jau perleidžiu (reikia gi kada nors baigti tą orchidėjų sezoną!) – spalio 1 dieną Neries RP su kolegom organizuoja „Orchidėjų pelkės” tvarkymo talką – dalyvaukite, suprasit, kad gamtos grožis neateina pats savaime padėtas ant lėkštutės. Spalvingos pievos – tai daugelio kartų iki mūsų gyvenusių žmonių kasdieninio darbo rezultatas.

Mindaugas Ryla

Pirmieji šienavimo metai