Pagal A. Lekavičius, Vadovas augalams pažinti, Vilnius, Mokslas, 1989. ISBN 5-420-00260-4

Eil. Nr.

Lietuviškas pavadinimas Mokslinis pavadinimas Žydėjimas
V VI VII VIII

IX

1 Belapė antbarzdė Epipogium aphyllum     X X  
2 Dvilapė blandis Platanthera bifolia X X X    
3 Žalsvažiedė blandis Platanthera chlorantha X X X    
4 Kiaušininė dviguonė Listera ovata X X      
5 Širdinė dviguonė Listera cordata X X X    
6 Kardalapis garbenis Cephalanthera longifolia X X      
7 Raudonasis garbenis Cephalanthera rubra X X      
8 Vienalapis gedutis Malaxis monophyllos   X X    
9 Žalioji gegūnė Dactylorhiza viridis X X      
10 Raudonoji gegūnė Dactylorhiza incarnata X X X    
11 Raiboji gegūnė Dactylorhiza cruenta   X X    
12 Gelsvoji gegūnė Dactylorhiza ochroleuca X X      
13 Baltijinė gegūnė Dactylorhiza baltica   X X    
14 Plačialapė gegūnė Dactylorhyza majalis X X      
15 Siauralapė gegūnė Dactylorhiza traunsteineri   X X X  
16 Dėmėtoji gegūnė Dactylorhiza maculata X X X    
17 Aukštoji gegūnė Dactylorhiza fuchsii   X X X  
18 Smulkiažiedė gegužraibė Orchis ustulata X X      
19 Vyriškoji gegužraibė Orchis mascula X X      
20 Šalmuotoji gegužraibė Orchis militaris X X      
21 Mažasis anakamptis Anacamptis morio X X      
22 Nariuotoji ilgalūpė Corallorhiza trifida X X      
23 Plačialapė klumpaitė Cypripedium calceolus X X      
24 Pelkinė laksva Hammarbya paludosa     X X  
25 Rusvoji lizduolė Neottia nidus-avis X X      
26 Vienagumbis medauninkas Herminium monorchis   X X    
27 Musinis ofris Ophrys insectifera X X      
28 Kvapusis plauretis Gymnadenia odoratissima   X X    
29 Pievinis plauretis Gymnadenia conopsea X X X X  
30 Miškinė plikaplaiskė Neottianthe cuculata     X X  
31 Dvilapis purvuolis Liparis loeselii   X X    
32 Šliaužiančioji sidabriukė Goodyera repens     X X  
33 Tamsialapis skiautalūpis Epipactis artrorubens   X X X  
34 Plačialapis skiautalūpis Epipactis helleborine   X X X  
35 Trumpalapis skiautalūpis Epipactis purpurata       X X
36 Pelkinis skiautalūpis Epipactis palustris   X X X  
37 Elbės skiautalūpis Epipactis albensis       X X

Parengė J. Mackevičius