Saugomų teritorijų tarnyba šiais metais organizavo 10 bokštų žaidimą, kurio metu per kelis mėnesius reikėjo aplankyti 10 apžvalgos bokštų lietuvoje. Iš vieno jų ir apžvelgėm Siberijos pelkę. Sniego mažai, peizažas tuokart buvo neišraiškingas.

Jogailos Mackevičiaus nuotraukos