Pravalas tai kaip „pravalas”. Daug gero apie ji buvau girdėjęs, tad nutariau aplankyti. Šiek tiek pašmirinėjęs prie mašinų stovėjimo aikštelės, pabraidžiojęs upeliu ir pavaikęs jame vėžius, patraukiau aplink ežerą. Kiek paėjus, mano dėmesį patraukė kitas ežerėlis – Gaigalis, apipelkėjusiais krantais. Vaizdas buvo gražus, tad nusprendžiau jį apeiti. Nenuėjęs nė pusės kelelio, žengdamas per kanalą neišlaikiau lygsvaros ir kliurktelėjau ten iki pažastų. Paskęsti negrėse, išlipau, bet visas sušlapęs dumblinam vandeny. Išsipylęs vandenį iš guminių, kelionę aplink ežerėlį baigiau, bet malonumo nebebuvo. Tad tuom kartu kelionė draustinyje baigėsi. Gerai, kad nesušlapo fotoįranga, tik mobilus ir mašinos rakteliai, kurie šias maudynes atlaikė be ryškesnių komplikacijų.

Jogaila Mackevičius