Tarptautinė vabzdžiaėdžių augalų draugija (International Carnivorous Plant Society) buvo įkurta 1972 metais, t.y. daugiau nei prieš keturiasdešimt metų, sekančiais metais po to, kai buvo pasirašyta Ramsaro pelkių konvencija. Turbūt mūsų kalbininkai iškarto užginčytų tokį pažodinį draugijos pavadinimo vertimą į lietuvių kalbą, nes draugiją sudaro ne patys vabzdžiaėdžiai augalai, o žmonės, susižavėję ir besidomintys šiais augalais. Tačiau kol nėra oficialios rekomendacijos kaip šį pavadinimą versti, manau, galima laikytis tikslaus pažodinio vertimo varianto.

Taigi, beveik keturiasdešimt penkeri metai savanoriškos veiklos. Tai ir ilgas, ir trumpas laiko tarpas. Per šiuos metus neabejotinai buvo ir pakilimo, ir sastingio laikotarpių, tačiau dabar kuo toliau, tuo labiau šios draugijos veikla užima stipirą poziciją saugant vabzdžiaėdius augalus bei su jais supažindinant plačiąją visuomenę.

Pagrindinis draugijos veiklų tikslasišsaugoti vabzdžiaėdius augalus tiek augančius jų natūraliose buveinėse, tiek naudojant pažangesnias metodikas, tokias kaip sėklų saugojimas sėklų bankuose, atskirų augalų išsaugojimas kultūroje.

Nuo pat įkūrimo 1972 metais draugija nuolat plečiasi, daugėja jos narių, pastaraisiais metais ji tapo neatsiejama vabzdžiaėdžių augalų pasaulio dalis. Draugijos misija – teikti švietėjišką pagalbą apie vabzdžiaėdžius augalus, skatinti šių augalų tyrimus, remti jų išsaugojimą natūraliose augimvietėse. Draugija yra sukūrusi savo aplinkosaugos strategiją, kurią gali paremti kiekvienas savanoris.

Vykdant švietėjišką veiklą, sukurta vabzdžiaėdžių augalų duomenų bazė, pradėjo veikti youtube filmų kanalas,  sukurta vabzdžiaėdžių augalų nuotraukų paieškos sistema, socialinių tinklų Facebook ir Flickr paskyros, veikia aktyvus diskusijų forumas, beveik kiekvienais metais organizuojamos aukšto lygio konferencijos visame pasaulyje. Draugijos interneto svetainėje galima rasti išsamią informaciją apie vabzdžiaėdius augalus ir jų auginimą, taip pat rekomendacijas mokytojams, kaip pristatyti vaikams vabzdžiaėdžių augalų įvairovę, padėti suprasti šiuos unikalius augalus, čia surinkti ir istoriniai dokumentai.

Tačiau turbūt labiausiai draugija tapo žinoma dėl keturis kart metuose leidžiamo dabar jau spalvoto žurnalo Carnivorous Plants Newsletter (Vabzdžiaėdžių augalų naujienlaiškis). Šis žurnalas leidžiamas taip pat nuo 1972 metų. Laikant rankose kiekvieną žurnalo numerį nenustembi galvodamas, kad jam tiek pat metų kiek ir tau, ir visus šiuos metus leidinys gyvavo vien savanorių redaktorių, straipsnių bei nuotraukų autorių dėka. Per daugiau nei keturis dešimtmečius iniciatyva neužgeso, neišsikvėpe, o su kiekvienais metais tampa vis stipresnė, profesionalesnė. Dabar yra sudarytos išsamios šio žurnalo praėjusių numerių informacijos rodyklės: žurnalo turinio paieškos katalogas, augalų aprašymų rodyklė ir kt.

Dar viena įdomi draugijos veikla – naujų veislių registravimas. Informacija apie visas užregistruotas veisles yra viešai prieinamoje duomenų bazėje, o naujų veislių aprašymai periodiškai publikuojami Vabzdžiaėdžių augalų naujienlaiškyje.

Draugijos nariu tapti labai paprasta – tereikia užsiregistruoti ir drausmingai mokėti nario mokestį. Kiekvienas narys keturis kart metuose gauna paštu naujienlaiškį ir gali prisijungti prie nario zonos draugijos svetainėje. Nariai gali naudotis draugijos sėklų banko paslaugomis, atsisiųsti senesnius naujienlaiškio numerius. Nario veikla draugijoje, jo indėlis į draugijos veiklą yra savanoriškas ir nereglamentuojamas – kiekvenas pats turi nuspręsti, kaip prisidės prie draugijos misijos ir tikslų įgyvendinimo.

Šiais metais Tarptautinė vabzdžiaėdžių draugija yra Musėkautas.lt svetainės svečias, ir kaip kiekvienas svečias dalinasi su skaitytojais savo patirtimi. Todėl nuo Pasaulinės pelkių dienos kovo 2-ąją iki septintojo Musėkautas.lt gimtadienio gegužės 4-ąją kas dvi savaites mūsų skaitytojai galės džiaugtis šios organizacijos straipsniais lietuvių kalba. Straipsniai buvo parinkti taip, kad aprėptų kuo platesnį informacijos spektrą – nuo paprastų auginimo rekomendacijų iki vabzdžiaėdžių augalų evoliucijos tyrimų. Naudodamasis proga nuoširdžiai už tai noriu padėkoti pačiai Tarptautinei vbazdžiaėdžių augalų draugijai, straipsnių bei nuotraukų autoriams, sutikusiems pasidalinti savo turima informacija ir patirtimi. O draugijai dar palinkėti stabilaus tolimesnio augimo, stiprėjimo ir daug neišsenkančios energijos, vykdant savo veiklas.

Jogaila Mackevičius