Ramsar40Trečiadienį, vasario 2 d., Aplinkos ministerijoje bus pažymėta Pasaulinė pelkių diena. Jai skirto seminaro dalyviai – valstybės institucijų, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovai – aptars šlapžemių apsaugos mūsų šalyje aktualijas ir praktinius darbus, naujausius mokslinius tyrimus, paminės Ramsaro konvencijos keturiasdešimtmetį. Ši konvencija vienija šalis, siekiančias išsaugoti pelkes, kaip unikalias ekosistemas visame pasaulyje.

Dabar Pasaulinę pelkių dieną pažymi 160 pasaulio valstybių – tarp jų ir Lietuva, prisijungusių prie Ramsaro konvencijos. Šis tarptautinis susitarimas buvo pasirašytas prieš 40 metų – 1971 m. vasario 2 d. Irano mieste Ramsare. Pagal Ramsaro konvenciją saugomos ne tik planetos išlikimui svarbios pelkės, bet ir kitos vietos, kuriose gausu vandens. Visos jos vadinamos šlapžemėmis. Tai žemapelkės, aukštapelkės, nendrynai, dirbtiniai ir natūralūs vandens telkiniai, pastoviai ar laikinai užmirkusios teritorijos, kuriose nuolat telkšo vanduo arba jis nuolat teka. Joms priskiriamos ir jūrų dalys, kurių gylis atoslūgio metu neviršija šešių metrų.

Šlapžemės vadinamos gyvybės lopšiu, nes teikia vandenį ir visas reikalingas medžiagas daugybės augalų pradžiai. Jose didžiulė paukščių, žinduolių, roplių, varliagyvių, žuvų ir bestuburių įvairovė. Tarptautinės reikšmės šlapžemėmis jau paskelbta per 1900 pasaulio vietovių. Jos užima daugiau kaip 186 mln. ha plotą.

Lietuvoje, kaip sakė Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras, šlapžemių liko visai mažai. Šiuo metu jos užima tik apie 7 proc. šalies teritorijos. Tai sausinimo darbų, melioracijos padariniai. Buvo sunaikinta daugybė šlapžemių, o pelkės pasausėjo. Jose susidarė palankesnės sąlygos medžiams augti, todėl pelkių plynių plotai kasmet mažėja.

Kai kurios pelkių augalų ir gyvūnų rūšys – ypač retos. Jos įrašytos į Raudonąją knygą. Žmogaus veikla tapo pražūtinga retiems pelkių paukščiams: dirviniams sėjikams, tikučiams, tetervinams, kurtiniams, pievinėms lingėms. Pelkės slepia ir dar neatrastų rūšių. Pavyzdžiui, Čepkelių gamtiniame rezervate buvo aptiktos pelkinio satyro, šiaurinio perlinuko ir laukinių bičių buveinės.

Siekiant išsaugoti išlikusias pelkes, nemažai jų įtraukta į ES saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“. Tarptautinės reikšmės saugomomis šlapžemėmis yra paskelbtos penkios mūsų šalies vietovės: Čepkelių, Kamanų, Viešvilės bei Žuvinto gamtiniai rezervatai ir Nemuno deltos regioninis parkas. Pasak Vidmanto Bezaro, šiuo metu Ramsaro konvencijos sekretoriatui yra pateikti duomenys apie Girutiškio pelkę ir Adutiškio-Svylos-Birvėtos šlapžemių kompleksą. Šias dvi vietoves numatoma įtraukti į Ramsaro konvencijos teritorijų sąrašą.

Atkuriant pažeistas mūsų šalies pelkes pastaruoju metu nemažai nuveikta. Apie tai bus kalbama ir diskutuojama Aplinkos ministerijoje vyksiančio seminaro metu. Gamtos paveldo fondo dešimties metų patirtimi tvarkant pelkes ir seklius vandenis pasidalys šio fondo direktorius Gediminas Raščius. Apie pelkių tvarkymą valstybiniuose parkuose papasakos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė. Kaip sekasi saugoti biologinę įvairovę abipus Lietuvos-Baltarusijos ir Lietuvos-Rusijos sienų esančiose tarptautinės svarbos šlapžemėse, aptars Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Paukščių ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas Saulius Švažas, o su pelkių atkūrimo metodais Lietuvoje supažindins Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Kraštovaizdžio laboratorijos vedėjas Romas Pakalnis.

Pasaulinė pelkių diena kasmet minima Ramsaro konvencijos pasirašymo dieną – vasario antrąją – nuo 1997 metų. Ji pažymima organizuojant įvairius renginius, minėjimus, konferencijas, aplinkotvarkos talkas. Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos šią dieną taip pasitinka įvairiais renginiais ir švietėjiškais projektais. Vasario 2 d. Varnių regioniniame parke vyks renginys „Pamilkime pelkes“, Kamanų gamtiniame rezervate – slidžių žygis į Kamanų pelkę. Nemuno deltos regioninio parko direkcija Pasaulinei pelkių dienai skirtus renginius organizuoja vasario 2 d. Rusnės pagrindinėje mokykloje ir Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje, o vasario 3 d. – Kintų vidurinėje mokykloje.

Aplinkos ministerijos informacija, 2011-01-31