Kai vasarą buvo atidarytas Birštono apžvalgos bokštas, aplinkos ministras pasakė daug šiltų žodžių apie Punios šilą. Bet grįžo į ministeriją ir kitą dieną sustabdė šio šilo rezervato plėtrą. Kilo nepasitenkinimo banga, kurios metu buvo suorganizuota serija ekskursijų į Punios šilą. Vienos iš jų akimirkas ir pristatau.

Jogailos Mackevičiaus nuotraukos