Nežinau, kodėl, bet šioje numelioruotoje aukštapelkėje man labai gražu…

Jogailos Mackevičiaus nuotraukos