Pagirių smėlio karjeras yra Vilniaus rajone, netoli Melekonių gyvenvietės. Tai vis dar dalinai ekspluatuojamas karjeras, todėl lankytis jame galima tik ne darbo valandomis.

Po Kalėdinių švenčių nutarėm padaryti jame žvalgybą, kartu išdeginant ir per šventes sukauptas kalorijas.

Plotų su praardytu gruntu yra, atsikuriančių bendrijų yra, vandens telkinių yra. Pažiūrėsime, kas ten išauga vasaros metu.

Jogaila Mackevičius