Botanikos sodai nuo pat jų gyvavimo pradžios buvo gyvosios laboratorijos, kuriose tyrinėtos augalų savybės. Pirmiausiai čia apskritai bandyta susipažinti su augalais, kaip gyvais objektais, stengtasi suvokti jų vietą ir paskirtį pasaulyje, išsiaiškinti jų giminystės ryšius, gyvenimo bei atsinaujinimo paslaptis, bandyta pažinti jų kultivavimo galimybes. Bet daugelio šių objektų išsaugojimui, ypač atgabentų iš tolimų, egzotiškų kraštų, […]