Nevyriausybinė organizacija „Bahna“ užsiima laukinės gamtos visuomenine apsauga. „Bahna“ siekia išsaugoti pelkes, biologinę įvairovę ir natūralias ekosistemas bei vykdo aplinkosauginę, švietimo, kultūros, informacinę veiklą, skleisdama darnaus vystymosi idėjas, saugo natūralias ekosistemas ir biologines rūšis, skatina piliečių teises į sveiką aplinką. Ji sukūrė teminį naujienų šaltinį „Bahna.land“ ir informacijos centrą, kur galite gauti ekspertų – ornitologų, […]