Musėkautas

Vabzdžiaėdžiai augalai ir jų aplinka – Carnivorous plants and their habitats

Pasibaigiant seniesiems ir startuojant naujiems 2020 metams Redfer Natural History leidykla siūlo savo skaitytojams visą eilę naujų knygų.

Išleista nemažai knygų vaikams apie egzotinius augalus ir gyvūnus, jų papilitimą, ekologiją ir auginimo namuose galimybes.

Taip pat siūlome atkreipti dėmesį į naujausias knygas apie vabzdžiaėdžius augalus: tritomį Pasaulio saulašarės, specialųjį leidimą, skirtą kriaukleniui, antrąją knyga „Naujieji ąsoteniai“, supažindinančią su naujausiomis atrastomis šių nuostabių augalų rūšimis.

Naujausias knygas galite užsisakyti tiesiogiai leidėjo puslapyje – www.redfernnaturalhistory.com, senesnius leidinius galite rasti NHBS elektroniniame knygyne.

Redfern komanda

Rugsėjo 21 d. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko akcija „World Cleanup Day“- Gaudupio pelkės „ravėjimas“.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija dėkoja Skuodo rajono Ylakių gimnazijos jauniesiems gamtos bičiuliams ir mokytojoms rugsėjo 21 d., šeštadienį atvykusiems dalyvauti talkoje tvarkant Gaudupio pelkę.

Skaityti toliau…

Plynosios karalaitė (padavimo herojė) rasai nenukritus pakvietė visus norinčius pažinti aukštapelkę, jos struktūrą, augalus, priimti jos terapijas, išgirsti legendas ir padavimus, ragauti spanguolių kisielių bei kitus kiškio desertus. Priešpiečius organizavo Pagramančio regioninio parko direkcija. Šs akimirkų. tai keletas iškylos akimirkų:

Renginio nuoroda

Pagramančio regioninio parko direkcijos nuotraukos

Š. m. rugsėjo 13–14 d. Lietuvos gamtos fondas pakvietė savanorius dalyvauti kiminų sodinimo talkoje Aukštumalos durpyne (Šilutės r.). Talkos metu numatyta surinkti donorinę kiminų dangos medžiagą (rugsėjo 13 d.) ir paskleisti ją 2 ha ploto jau įrengtame kiminų auginimo eksperimentiniame lauke (rugsėjo 14 d.).

Lietuvos gamtos fondo inicijuotas kiminų sodinimas ir pelkių augalinės dangos atkūrimas išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje yra tarptautinio projekto „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumoje“ dalis (daugiau apie projektą). Projekto veiklose numatyta taikyti inovatyvius pelkių ekosistemų atkūrimo metodus. Vienas iš jų – durpes formuojančių augalų – durpojų (daugiausia – kiminų) pradmenų įkurdinimas išeksploatuotoje durpyno dalyje, kurioje savaiminis tipingos pelkinės augalinės dangos atsikūrimas yra neįmanomas arba labai itin lėtas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos Klimato politikos paprogramės Klimato kaitos švelninimo prioritetinės srities ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Klimato politikos papogramė remia projektus, ieškančius ir plėtojančius inovacinius sprendimus, reikšmingus sprendžiant klimato kaitos problemas Europoje.

Lietuvos gamtos fondo iniciatyva išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje jau baigiama įrengti kiminų ir kitų aukštapelkinių augalų pradmenų įkurdinimo eksperimentinį lauką. UAB „J. Jonyno Ecofirma“ specialistai ištyrė eksperimentinio lauko durpių savybes, galimybę kiminų auginimo lauką aprūpinti gyvybiškai reikalingu vandeniu ir suprojektavo kiminų auginimo lauko įrengimo schemą. Kvalifikuoti UAB Klasmann-Deilmann Šilutė įmonės specialistai performavo lauko reljefą, užlygino sausinamuosiu griovius, suformavo drėkinimo griovelių tinklą, iškasė ir įrengė vandens, skirto kiminų lauko drėkinimui, kaupimo rezervuarus bei nuveikė daug kitų paruošiamųjų darbų.

Pirma diena – kiminų rinkimas:

Antroji diena – „sodinimas“:

Lietuvos gamtos fondo informacija
Jūratės Sendžikaitės nuotraukos

 

Renginio nuoroda

Sartų ir Gražutės regioninių parkų informacija

Registracijos anketa

2019 m. gegužės 4 dieną (tai išpuola šeštadienis) Musėkautas.lt sukanka devyneri metai. Visi norintys kviečiami prisijungti ir pažymėti šį gimtadienį žygyje aplink Žuvintą. Šią mintį pakišo Saugomų teritorijų tarnybos išleistas iliustruotas žinynas „Ypatinga Lietuva“, kurį kaip prizą gavau sudalyvavęs  10 bokštų žaidime. Žinyne trumpai aprašomas daugiau nei 70 kilometrų ilgio maršrutas su 11 sustojimų prie gamtos ir kultūros įdomybių.

Taigi, gegužės 4, šeštadienį, 10.00 val. renkamės prie Žuvinto rezervato lankytojų centro, kuriame yra muziejinė ekspozicija, apžvalgos bokštelis. Deja, centras šiuo metu rekonstruojamas, o ir šeštadieniais jis ne visada būna atidarytas pavasarį. Taigi, greičiausiai iškart patrauktumėm į pirmąjį 410 metrų ilgio pažintinį Žuvinto ežero taką. Kita stotelė – medinis 1929 metais statytas vėjo malūnas Ąžuolinių kaime. Toliau – Bambininkų piliakalnis. Keliaudami iki antrojo pažintinio tako Buktos miške, pasigrožėsime Žaltyčio ežeru. Už jo – Varnupių piliakalnis ir mitologinis akmuo Padkavinis, Daukšių bažnytkaimis, įsikūręs tarp Žuvinto ir Amalvos pelkių. Amalvos paliose aplankysime nors ir trumpą, bet turbūt naujausią pažintinį taką Lietuvoje bei apžvalgos platformą. Šalia Žuvinto ežero užsuksime į Riečių kaimą ir Gaulės kalną.

Taigi, trys pelkėti pažintiniai takai su daugybe tarpinių stotelių. Belieka pasirūpinti transportu, užkandžiais ir gėrimais bei su gera nuotaika ankstų šeštadienio rytą išjudėti iš namų. Norintys dalyvauti šiame žygyje, kviečiami užpildyti šią formą iki gegužės 1 dienos imtinai:

Devintojo gimtadienio registracija

Iki susitikimo!

Jogaila Mackevičius

Žygio akimirkos