1. Nepenthes sp.,
  2. Drosera spatulata,
  3. Drosera capensis žiedai,
  4. Drosera madagaskariensis,
  5. Pinguicula moranensis ir Drosera aliciae,
  6. Drosera capensis,
  7. Sarracenia leucophylla,
  8. Drosera capensis,
  9. Drosera madagascariensis ir D. spatulata,
  10. Sarracenia psittacina, S. leucophylla, S. purpurea.

Rolando Valančiaus augalai ir  nuotraukos