Daugumai žmonių pelkės yra nenaudingi, nederlingi žemės plotai, kuriuos, jų manymu, reikia sausinti ar kitaip paversti naudingu žmogui žemės plotu: iškasti kūdrą, patvenkti, užsodinti mišku. Kaip žinia, pelkių reikšmė Žemės ekosistemai yra itin didelė: (1) jose vyksta intensyvus energijos kaupimasis; (2) turi įtakos vietos klimatui didindamos oro drėgnumą; (3) įtakoja vandens režimą bei cheminę sudėtį; (4) apsaugo po jais glūdinčius ir greta esančius dirvožemius nuo erozijos; (5) durpžemiuose vystomas žemės ir miškų ūkis; (6) jose yra sukaupta apie 10 % pasaulio gėlo vandens resursų; (7) pelkių augalai naudojami maistui, pramonėje, medicinoje; (8) atlieka rekreacinę bei estetinę funkcijas; (9) daugelyje tautų pelkės turi svarbią religinę, simbolinę reikšmę; (10) pelkėse susikaupęs durpių sluoksnis yra dar menkai tyrinėtas istorijos „metraštis“, kuriame nemažai dar neatrastų tiek gamtos, tiek kultūros istorijos faktų.

Tam, kad praplėsti žinias ir supratimą apie pelkes, Pasaulinei Pelkių dienai paminėti, Varnių regioninio parko direkcija kartu su Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija ir bendraminčių klubu „Sietuva“ organizavo renginį „Pamilkime pelkes“. Jo pirmasis etapas –  Piešinių, plakatų ir nuotraukų konkursas „Pamilkime pelkes“, antrasis etapas – baigiamasis renginys „Pamilkime pelkes“ vyko vasario 2 d. Varnių regioninio parko direkcijoje.

Renginio programa:

  • Vasario 2 d. pasaulinė pelkių diena;
  • Kodėl svarbu išsaugoti pelkes?;
  • Varnių regioninio parko pelkės;
  • Pelkės mitologijoje;
  • Viktorina „Pamilkime pelkes“;
  • Viktorinos ir konkurso apdovanojimai.

Į baigiamąjį renginį sugužėjo pusšimtis mokinių ir mokytojų iš Telšių rajono Janapolės, Pavandenės, Žarėnų, „Ateities“ mokyklų, VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos. Baigiamąjį renginį vedė gimnazijos moksleivės Vaiva Alvinskytė, Vilija Matyžiūtė, Akvilė Bytautaitė. Gimnazistės buvo ir uogautojos, grįžusios iš pelkės su pintinėlėmis spanguolių ir legendų pasakotojos, ir informacijos apie pelkes teikėjos – vaizdžiai ir išsamiai supažindinusios kas tai aukštapelkė, žemapelkė, tarpinio tipo pelkės, kokie pelkių kompleksai plyti Varnių regioniniame parke… Jas paruošė biologijos mokytoja Giedrė Bajorūnienė. Visi dalyviai viktorinai buvo suskirstyti į penkias grupes: apskritalapių saulašarių, kūlingių, gegūnių, liekninimų beržų ir tuklių. Viktorinos metu jie žemėlapyje žymėjo Varnių regioninio parko pelkes, inscenizavo pasakojimus, sprendė kryžiažodį. Kompetentinga komisija vertino viktorinos rezultatus, o konkurso piešinius, plakatus, nuotraukas vertino visi renginio dalyviai.

Geriausiu plakatu pripažintas Janapolės pagrindinės mokyklos mokinio Mariaus Kumžos skaitmeninės fotografijos technika atliktas darbas „Vilkdalgio sapnas Debesnose““, labiausiai patikęs piešinys – Pavandenės pagrindinės mokyklos moksleivės Paulinos Tekoriūtės „Rūkas virš pelkės“, o fotonuotraukų konkurse nugalėtoja pripažinta Telšių rajono ekologų klubo „Varnelė“ vadovė, biologijos mokytoja Živilė Gureckienė. Buvo įsteigtos ir personalinės dovanos. Varnių regioninio parko direkcijos ekologas Laurynas Novikas savąsias skyrė už piešinius Pavandenės pagrindinės mokyklos mokiniams Monikai Berneckytei už piešinį „Burbuliai“, Gediminui Bytautui už piešinį „Dumblynė – vabalynė“. Direktorės Irenos Zimblienės dovana atiteko Pavandenės pagrindinės mokyklos mokiniui Mantui Juknai už piešinį „Akivaras“, kuriame pavaizduotas parko simbolis – didysis baublys, o po jo gyvenamąja vieta, nendrynu, kita buveinė – ežero dugnas. Bendraminčių klubo „Sietuva“ vadovo Andriaus Bajorūno dovana atiteko Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokinei Gabrielei Bagdonaitei už piešinį „Pelkės-gyvūnų prieglobstis“. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos vardinis rašiklis padovanotas gimnazistei Vaivai Alvinskytei už fotografijų ciklą „Žiema Debesnų pelkėje“.

Renginio metu ne tik paminėtos Pelkės, bet aptarti darbai Žemės dienai, paraginti moksleiviai ir mokytojai dalyvauti būsimoje viktorinoje „Aš gyvenu Varnių regioniniame parke“. Aktyviausiems šio ir būsimų renginių dalyviams  spalio pirmą savaitgalį pažadėta išvyka į Novaraistį – ten bus Paukščių palydos.

Direktorė Irena Zimblienė
Varnių regioninis parkas

Moksleivių, renginio „Pamilkime pelkes“ dalyvių,  piešiniai

Pelkių gyventojai, Monika Stončiutė, Telšių „Ateities“ vidurinės mokykla, 5c klasė

Akivaras, Lukas Jukna (13 m.), Telšių raj. Pavandenės pagrindinė mokykla

Rūkas virš pelkės, Paulina Tekoriutė (14 m.), Telšių raj. Pavandenės pagrindinė mokykla

Pelkės – gyvūnų prieglobstis, Gabrielė Bagdonaitė (15 m.), Šilalės raj. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, 1 ga klasė

Burbuliai, Monika Berneckytė (13 m.), Telšių raj. Pavandenės pagrindinė mokykla