Rugsėjo 21 d. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko akcija „World Cleanup Day“- Gaudupio pelkės „ravėjimas“.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija dėkoja Skuodo rajono Ylakių gimnazijos jauniesiems gamtos bičiuliams ir mokytojoms rugsėjo 21 d., šeštadienį atvykusiems dalyvauti talkoje tvarkant Gaudupio pelkę.


Šeirės pažintiniame take mokiniai buvo supažindinti su Parko direkcijos veikla, vykdomais darbais skirtais biologinės įvairovės apsaugai. Nors pagrindiniai gamtotvarkos darbai baigti, pelkė reikalauja nuolatinės priežiūros. Greta, miške augantys medžiai, krūmai, barsto sėklas ir veržiasi į pelkę.

Talkos metu buvo raunamos sudygusias pušelės ir eglutės. Pašalinus sumedėjusią augmeniją gerinamos augimo sąlygas – dvilapiui purvuoliui, žvilgančiajai riestūnei, pelkinei laksvai, gegūnėms ir kitai, tik pelkėms būdingai, žolinei augmenijai.

Saulius Sidabras
Žemaitijos nacionalinio parko
Kraštotvarkos skyriaus vyresn. specialistas