1970-tųjų balandžio 22 dieną milijonai žmonių išėjo į gatves protestuodami prieš neigiamą pramonės vystymosi poveikį per paskutiniuosius 150 metų.

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir visame pasaulyje smogas tapo mirtinu, o aplinkos tarša ėmė atsiliepti mūsų vaikams. Nuo pesticidų ir kitų taršalų poveikio pradėjo nykti bioįvairovė.

Visuotinis ekologinis sąmoningumas augo ir JAV kongresas bei prezidentas Niksonas sureagavo žaibiškai. Tų pačių metų liepos mėnesį jie sukūrė Aplinkos apsaugos agentūrą, priėmė griežtus aplinkosauginius įstatymus, tokius kaip Švaraus vandens aktas, Saugomų rūšių aktas, ir kitus.

Kathleen Rogers, Žemės dienos tinklo prezidentė

Daugiau informacijos

Kitais metais minėsime Pasaulinės Žemės dienos penkiasdešimtmetį!