Klimato kaita yra viena iš opiausių žmonijos problemų planetoje. „Pelkės ir klimato kaita“ – 2019-ųjų metų Pasaulinės pelkių dienos tema, atkreipianti dėmesį į gyvybiškai svarbų pelkių vaidmenį, susijusį su klimato kaitos poveikiu.

Pasaulinė pelkių dieną – visuotinis kvietimas imtis veiksmų pelkėms išsaugoti. Šiais metais vyriausybės, švietimo įstaigos, vietinės bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir visuomenė sujungė pajėgas į vieną balsą, skelbiantį, kad nesam bejėgiai prie klimato kaitą, ir kad kiekvienas veiksmas turi poveikį, nepriklausomai nuo to, ar tai yra vietinė, ar nacionalinė iniciatyva. Buvo organizuota daugiau nei 1000 renginių visame pasaulyje, nuo pasivaikščiojimų ir pokalbių, iki pelkių tvarkymo, seminarų ir naujų susitarimų tarp vyriausybinio ir privataus sektoriaus.

A new stamp released by New Zealand Post will help save wetlands.

Naujojoje Zelandijoje išleistas pašto ženklas prisidės prie pelkių apsaugos

Naujojoje Zelandijoje buvo išleistas naujas pašto ženklas, atkreipiantis visuomenės dėmesį į Pasaulinę pelkių dieną. Dalis lėšų, gautų iš šio ženklo pardavimo, bus skirta pelkių apsaugai.

In Kenijos telekomo operatorius Safaricom kartu su Nacionaline Aplinkos apsaugos agentūra (NEMA), organizacija Wetlands International ir kitais partneriais inicijavo Kenijos pelkių apsaugos kampaniją. Partneriai sutarė dirbti kartu siekiant sukurti techninius viešuosius pelkių apsaugos mechanizmus, įtraukiant į klimato apsaugos planus lyderius, politikus ir steigiant klimato kaitos konsultavimo bei informacijos sklaidos tarnybas.

Griffith universiteto (Australija) tyrėjai sukūrė naują Pasaulinės pelkių dienos puslapį, siekdami atkreipti visuotinį vyriausybių ir aplinkosaugininkų dėmesį į anglies dioksido emisijos sumažinimo galimybes išsaugant pelkes ir mangroves. Mangrovių anglies emisijos simuliatorius skaičiuoja, kiek tonų anglies išsiskirs į atmosferą iškirtus šiuos miškus. Mokslininkų atlikti tyrimai parodo, kad anglies kiekis yra sukaupiamas mangrovių miškuose yra 10 kartų didesnis nei anksčiau manyta. Vandenynų pakrančių pelkės akumuliuoja anglies daugiau už drėgnuosius atogrąžų miškus.

Jungtinėse Valstijose, Vermonto miškų draugija paskelbė duomenis, kad kiekvienas į pelkes bei miškus investuotas doleris sugrąžina devynis dolerius naturaliomis prekėmis ir paslaugomis, tokiomis kaip vandens kokybės apsauga, potvynių kontrolė ir anglies dioksido kiekio mažinimas. Vermonto pelkėse atlikti turimai rodo, kad vienas akras (4046,86 m²) duoda 590 dolerių ekonominį efektą per metus vertinant apsaugą nuo potvynių ir laukinės gamtos apsaugą.

Ruandoje Pasaulinė pelkių diena paminėta nacionalinės pelkių savaitės (sausio 26-31 dienomis) metu. Šią savaitę visoje šalyje vyko  informacinės programos, diskusijos mokyklose apie tai, kaip išsaugoti pelkes.

Children's book “Wetlands, not Wastelands”

Knyga vaikams “Wetlands, not Wastelands” (Pelkės, ne šiukšlynai)

Keiptaune, Pietų Afrikoje, du vandenynų akvariumai išleido šeštą „Lėlių istorijų“ serijos (per pastaruosius kelis metus buvo parduota daugiau nei penkiasdešimt tūkstančių šios serijos knygų) knygą vaikams “Wetlands, not Wastelands” (Pelkės, ne šiukšlynai).

Kardife, Jungtinėje Karalystėje, savanorių komanda apsiėmė Hamadryado parko pelkynų valymu nuo šiukšlių ir plastiko laužo. Šio didžiulio valymo metu surinkta apie 320 šiukšlių maišų.

Kalgaryje, Kanadoje, mokslininkai ir politikai susitiko n Calgary Canada, scientists and policy makers gathered at Mount Royal universitete aptarti „pelkių mokslų ir politikos“ ir išsiaiškinti, kaip pelkės galėtų sumažinti klimato kaitą ir apsaugoti tokius miestus, kaip Kalgaris nuo katastrofiškų potvynių.  Simpoziumas kartu surinko mokslininkus, Albertos provincijos vyriausybę, Kalgario miestelį, pramonės atstovus, Albertos elektros tinklų operatorius, pelkių aplinkosaugos organizacijas, studentus. Mount Royal universitetas siekia tapti informacijos apie pelkių tvarumą centru.

Maroke tinklas “Gulf of Dakhla” pradėjo miestelio atliekų rūšiavimo projektą. Proketo vertė 48000 dolerių, tikslas – ugdyti Dahlos gyventojų sąmoningumą atkreipiant dėmesį į šiukšlių rūšiavimo svarbą išsaugant švarią aplinką.

Kinijoje Pasaulinės pelkių dienos ceremonija vyko Haikou, Hainan provincijoje, ją organizavo Nacionalinė miškų ir pievų administracija kartu su Haikou savivaldos administracija. Renginio metu Kinijos Ramsaro administracijos agentūra paskelbė naują ataskaitą “Ecological Condition of China’s Wetlands of International Importance (Ramsar Sites)” (Kinijos tarptautinės svarbos pelkių (Ramsaro saitų) ekologinė padėtis).

Volunteers in Cardiff filled 320 rubbish bags in wetland clean-up

Savanoriai Kardife pelkėse surinko 320 šiukšlių maišų

Mianmare Pasaulinės pelkių dienos ceremonija vyko Inlay ežero fone, šią ceremoniją organizavo Natūralių išteklių ir aplinkos apsaugos ministras H.E. Ohn Winn. Šalies vyriausybė nesenai patvirtino Nacionalinę pelkių politiką ir strateginį planą, sukūrė Nacionalinį pelkių komitetą, institucinių pajėgumų plėtros planą bei trijų Ramsaro saitų vystimo planus. Šiuo metu vyksta nacionalinis pelkių inventorizavimo procesas.

Meksike buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Nacionalinės natūralių saugomų teritorijų komisijos (CONANP) ir Meksiko aplinkosaugos sekretoriato (SEDEMA). Šia sutartimi apibrėžiami veiksmai, būtini Meksiko terotorijoje esančių tarptautinės svarbos pelkių apsaugai, atstatymui, vystymui.

Tarptautinės svarbos pelkių statuso suteikimas

Jungtiniai Arabų Emiratai patvirtino Hatta kalno rezervatą kaip Tarptautinės svarbos pelkę, tai – devintoji Ramsaro teritorija šioje šalyje. Indija tokį statusą suteikė Sundarbano pelkėms, plytinčioms didžiausiame mangrovių miške – Sundarbane, šimtuose salų. Iranas paskelbė Zarivarą, gėlo vandens pelkę, susidariusią užpelkėjus ežerui ir maitinamą šaltinių, trykštančių jo dugne, vandens.  Burkina Faso Ramsaro teritorijos statusą suteikė Bãngr – Weoogo miesto parkui,  įsikūrusiam Ouagadougou širdyje 945 hektarų plote.

Ramsar Convention International Organization Partners

Wetlands International, kartu su vyriausybėmis, universitetais ir nevyriausybinėmis aplinkosauginėmis organizacijomis (įskaitant  BirdLife International) sukūrė Klimato stabilumo projektą (Climate Resilient Flyway – CRF). Projektas identifikuoja teritorijas, kurias labiausiai palies klimato kaita Afrikoje – Eurazijoje, taip vienydamas šių kontinentų aplinkosaugines organizacijas. Projekte naudojami 2 ir 6 Ramsaro kriterijai.

WWF International išplatino savo 50 regioninių atstovybių informacinius paketus, skirtus informacijos sklaidai.

Regioninės Ramsaro iniciatyvos

Pelkių dienos proga regioninis  Indo-Burma Ramsaro judėjimas (IBRRI) paskelbė savo 2019-2024 metų strateginį planą. Šis planas padės efektyviau įgyvendinti Ramsaro konvenciją regione. Plane numatytos penkios priemonės, suderintos su Ramsaro konvencijos ketvirtuoju strateginiu planu. Apibendrintai kalbant šios priemonės: dalintis informacija, užtikrinti kertinių rūšių apsaugą, stirpinti pelkių aplinkosaugos politiką, didinti visuomenės supratimą ir tobulinti švietimą, užtikrinti tvarią ir viešą regioninę politiką.

Ramsaro sekretoriatas

Panaudodamas „Danone Group“ finansavimą, sekretoriatas parengė įvairius informacinius paketus, tai – lankstinukai, plakatai, spalvinimo knygelės vaikams, infografika, pašto atvirutės, elektroninės atvirutės. Buvo organizuotas fotokonkursas “The beauty of Wetlands” (Pelkių grožis), kuriame dalyvavo apie 400 nuotraukų. Buvo išplatintas informacinis pranešimas  “Harness the power of wetlands to tackle climate change – World Wetlands Day “ anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis.

“Pelkės: natūralus sprendimas mažinant anglies emisiją” – tai buvo pagrindinė tema Pasaulinės meteorologijos organizacijos būstinėje Ženevoje organizuotoje diskusijoje.  The session’s objective was to highlight wetland conservation and restoration as a sustainable solution for climate action to help reduce carbon emissions and adapt to climate change and address the opportunities and share examples of practical steps countries can take to include wetlands as part of their Nationally Determined Contributions under the Paris Climate Change Agreement. Diskusijas moderavo Ramsaro konvencijos sekretoriato generalinė sekretorė Martha Rojas Urrego.

Generalinis sekretorius dalyvavo kino vakare Montrė mieste, Šveicarija, skirtame šios šalies Ramsaro teritorijų pristatymui. Šiame vakare pirmą kartą buvo rodomi  jaunųjų kinematografininkų sukurti filmai “At the heart of the Grangettes” ir “The call of the Glacier”.

Ramsaro konvencijos sekretoriato informacija
Vertė J. Mackevičius