Indrės Morkvėnaitės nuotraukos
Pelkėje lankytasi 2017 m. rugpjūčio 25 dieną