Grįždamas iš orchidėjų ir kitų tropinių augalų parodos „World of Orchids“ Sopote, nusukau apie 30 kilometrų į šalį ir aplankiau įžymiąją Malborko (Marienburgo) pilį. Tai – didžiausia pilis Lenkijoje. Pirmosios jos dalys – aukštutinė pilis ir Šv. Marijos bažnyčia – pastatytos XIII a pabaigoje (pradėta statyti 1270-aisiais). Labiausiai pilis išsiplėtė XIV a.

Visą pilies kompleksą sudaro trys pagrindinės dalys: aukštutinė, vidurinioji pilys bei išorinė gynybinė siena. Aukštutinėje pilyje buvo vienuolynas ir kunigaikščių apartamentai, viduriniojoje pilyje įsikūrė Teotonų ordinas, tuo metu buvęs svarbiausia politine jėga. Tarp viduriniosios pilies ir gynybinės sienos buvo kariūnų zona.

Tad kviečiu į virtualią ekskursiją po šio unikalaus statinio kiemelius ir menes:

Jogailos Mackevičiaus nuotraukos