Nuo 2012-ųjų metų Europos augalų tyrimų organizacijos (EPSO) iniciatyva kiekvienų metų gegužės 18 dieną buvo pradėtas minėti augalų žavadienis.

Šios veiklos tikslas – pasiekti, kad kuo daugiau žmonių visame pasaulyje žavėtųsi augalais ir galėtų įsitikinti augalų tyrimų svarba žemės ūkiui, tvariai maisto pramonei, taip pat sodininkystei, miškininkystei, popieriaus, medienos, chemijos, energetikos ir farmacijos produkcijai. Augalų svarba aplinkos apsaugai taip pat bus pabrėžiama.

Kiekvienais metais per augalų žavadienį vyksta įvairus visuomenės dėmesį į augalijos pasaulį atkreipiantys renginiai. Šiemet jų taip pat bus ne vienas – šią dieną paminės ir šalies universitetai:

Nacionalinis Augalų žavadienio’2017 koordinatorius – Giedrė Paužaitė, g.pauzaite@bs.vdu.lt, VDU botanikos sodas, Vytauto didžiojo universitetas, Žilibero 6, Kaunas LT-46324, +370 37 390033, www.botanika.vdu.lt.

Parengė Jogaila Mackevičius